Buiten de landbouw en het grondverzet worden er overige werkzaamheden verricht:

  • Spitten en aanleg van tuin en plantsoen
  • Aanleg en onderhoud van straatwerk
  • Aanleg en onderhoud van landschapselementen
  • Onkruid borstelen op bestrating
  • Spuiten van sportvelden en gazons
  • Grasmaaien en kunstmest strooien of spuiten
  • Gladheidsbestrijding