Gewasbescherming en onkruidbestrijding

Gespecialiseerd op het spuiten van land- en tuinbouwgewassen.

Grondverzet

Graafwerkzaamheden, sloopwerkzaamheden, maaikorven, tuin spitten en meer.

Agrarisch Loonwerk

Zaaien, ploegen, frezen, cultiveren, diepploegen en meer.

Cultuurtechniek

Onderhoud aan sportvelden, grasmaaien, spuiten en gladheidbestrijding.

... Zie meerZie minder

Veelers Agra-Service heeft de omslagfoto bijgewerkt. ... Zie meerZie minder

Veelers Agra-Service heeft het bericht van ZetorTwente Agro gedeeld. ... Zie meerZie minder

Er staan maar liefst 4 video's op jullie te wachten, in welke volgorde ze gepubliceerd zullen worden is aan jullie! 👍 Veelers Agra-Service uit st. Isidorushoeve aan het groenbemesterzaaien met hu...

Groenbemester zaaien met onze nieuwe kotte vleugel cultivator ... Zie meerZie minder

Te koop / gevraagd
27 september 2017

Te koop & gevraagd

Te koop – Diverse maten vierkante balen hooi, kuilgras en stro; – Tuincompost; – Zwarte grond (met verklaring); – Bomenzand; – Straat en ophoogzand; – Gebroken puin 0-40 of 4-16;…

Nieuws
5 mei 2017

Nieuwe meststrooiers

Deze week zijn onze nieuwe strooiers afgeleverd. De strooiers beschikken over een weegsysteem in combinatie met een automatisch doseersysteem om nauwkeuriger te kunnen bemesten.

Meer weten?

Neem contact met ons op